Hướng dẫn tham gia sự kiện Alloy Smelt

Alloy Smelt là sự kiện chiến đấu của Wuthering Waves kéo dài từ ngày 06/06 đến ngày 27/06/2024 với phần thưởng khá hấp dẫn.

Người chơi Wuthering Waves tham gia Alloy Smelt sẽ có cơ hội nhận được tới 460 Astrite, 2 Malleable Elite Class Echo, 6 Premium Resonance Potion, 6 Premium Sealed Tube, 150 Premium Tuner và nhiều vật phẩm nâng cấp nhân vật khác.

Điều kiện tham gia

Người chơi có Union Level 14 trở lên.

Phần thưởng

Bên dưới là các mốc phần thưởng mà các bạn có thể nhận được khi tham gia sự kiện Alloy Smelt. Phiên bản tiếng Anh bị lỗi các mốc điểm tổng, các mốc điểm nhận thưởng chính xác là 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000, 50.000, 70.000 và 90.000 điểm thay vì 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 70.000, 100.000 và 140.000 điểm.

Yêu cầu Phần thưởng
Đạt 2.000 điểm trong Breath Rift – 30 Astrite
– 5 Advanced Resonance Potion
– 10.000 Shell Credit
Đạt 2.000 điểm trong Freezing Rift – 30 Astrite
– 5 Advanced Energy Core
– 10.000 Shell Credit
Đạt 2.000 điểm trong Scorching Rift – 30 Astrite
– 5 Advanced Sealed Tube
– 10.000 Shell Credit
Đạt 2.000 điểm trong Rapido Rift – 30 Astrite
– 5 Advanced Resonance Potion
– 10.000 Shell Credit
Đạt 2.000 điểm trong Striking Rift – 30 Astrite
– 5 Advanced Energy Core
– 10.000 Shell Credit
Đạt 2.000 điểm trong Intimidating Rift – 30 Astrite
– 5 Advanced Sealed Tube
– 10.000 Shell Credit
Đạt 2.000 điểm trong Deafening Rift – 30 Astrite
– 5 Advanced Resonance Potion
– 10.000 Shell Credit
Đạt 2.000 điểm trong Furious Rift – 30 Astrite
– 5 Advanced Energy Core
– 10.000 Shell Credit
Đạt 2.000 điểm trong Ethereal Rift – 30 Astrite
– 5 Advanced Sealed Tube
– 10.000 Shell Credit
Đạt 2.000 điểm trong Everlasting Rift – 30 Astrite
– 5 Advanced Resonance Potion
– 10.000 Shell Credit
Đạt tổng cộng 5.000 điểm – 40 Astrite
– 8 Advanced Resonance Potion
– 30.000 Shell Credit
Đạt tổng cộng 10.000 điểm – 40 Astrite
– 8 Advanced Energy Core
– 30.000 Shell Credit
Đạt tổng cộng 15.000 điểm – 40 Astrite
– 5 Advanced Resonance Potion
– 30.000 Shell Credit
Đạt tổng cộng 20.000 điểm – 40 Astrite
– 6 Premium Resonance Potion
– 30.000 Shell Credit
Đạt tổng cộng 30.000 điểm – 1 Melleable Elite Class Echo I
– 6 Premium Sealed Tube
– 30.000 Shell Credit
Đạt tổng cộng 50.000 điểm – 1 Melleable Elite Class Echo II
– 50 Premium Tuner
– 20.000 Shell Credit
Đạt tổng cộng 70.000 điểm – 50 Premium Tuner
– 20.000 Shell Credit
Đạt tổng cộng 90.000 điểm – 50 Premium Tuner
– 20.000 Shell Credit

Nội dung sự kiện

Tham gia đánh quái trong thời gian giới hạn, đạt 2.000 điểm mỗi ải là có thể nhận thưởng. Mỗi ải có ba độ khó khác nhau và có các loại buff khác nhau.

Theo trải nghiệm của cá nhân mình thì sự kiện này khá dễ, các bạn sử dụng nhân vật dùng thử là có thể dễ dàng vượt mốc 2.000 điểm mỗi ải để nhận thưởng.

Hướng dẫn tham gia sự kiện Alloy Smelt

Hướng dẫn tham gia sự kiện Alloy Smelt

Hướng dẫn tham gia sự kiện

Lần đầu tham gia sự kiện, các bạn cần dịch chuyển đến Tiger’s Maw Mine bằng Resonance Nexus sau đó nói chuyện với NPC Shilang để kích hoạt nhiệm vụ. Sau khi nói chuyện với Shilang, nhảy xuống dưới mỏ và tìm đường đến cổng vào sự kiện.

Hướng dẫn tham gia sự kiện

Hướng dẫn tham gia sự kiện

Hướng dẫn tham gia sự kiện

Hướng dẫn tham gia sự kiện

Sau khi kích hoạt cổng vào sự kiện Alloy Smelt, các bạn có thể dịch chuyển đến đây bất cứ lúc nào bằng cách chọn Alloy Smelt trên bản đồ sau đó chọn Fast Travel.

Hướng dẫn tham gia sự kiện

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận