Chính sách bảo mật

Tuyên bố về quyền riêng tư này mô tả cách Wuthering Waves AOG 360 Wiki thu thập và sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp. Nó cũng mô tả các lựa chọn có sẵn cho bạn về việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn và cách bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin này.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập về bạn

Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi và các đối tác của chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân về bạn. Tùy thuộc vào lựa chọn quyền riêng tư của bạn, dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập bao gồm:

 • Giá trị nhận dạng thiết bị như địa chỉ IP, Giá trị nhận dạng iOS cho quảng cáo (IDFA), ID quảng cáo Android hoặc giá trị nhận dạng cụ thể của đối tác.
 • Thông tin về thiết bị của bạn, chẳng hạn như loại, kiểu máy, nhà sản xuất, hệ điều hành, phiên bản hệ điều hành, tên nhà mạng, trình duyệt và kích thước màn hình.
 • Thông tin về việc sử dụng trang web của bạn.
 • Báo cáo sự cố ẩn danh (dấu vết ngăn xếp).
 • Tên, địa chỉ email và số nhận dạng đăng nhập của bên thứ ba, nhưng chỉ khi bạn chọn chia sẻ thông tin đó một cách rõ ràng với trang web của chúng tôi thông qua hệ thống đăng nhập của bên thứ ba như Facebook hoặc Google.
 • Bất kỳ thông tin nhận dạng nào bạn cung cấp để dịch vụ của chúng tôi hoạt động, chẳng hạn như tên người dùng.

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn

Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập để:

 • Cải thiện trang web của chúng tôi: Dữ liệu sử dụng cho phép chúng tôi nhanh chóng xác định các vấn đề trên trang web của mình.
 • Cá nhân hóa quảng cáo: Các đối tác quảng cáo của chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân và dữ liệu sở thích của bạn để hiển thị cho bạn những quảng cáo phù hợp hơn.
 • Thông báo đẩy: Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn những thông tin quan trọng thông qua thông báo đẩy. Nếu không muốn những thông báo này, bạn có thể quản lý tùy chọn của mình thông qua cài đặt thiết bị hoặc trang web.
 • Tên và Email: Tùy chỉnh trải nghiệm của bạn và tham chiếu nội dung do người dùng tạo.
 • Vận hành trang web của chúng tôi: Tên người dùng là cần thiết để mang lại cho bạn nội dung tùy chỉnh.

Cách chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập cho các mục đích sau:

 • Với các đối tác quảng cáo để họ có thể hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa một cách chính xác.
 • Với các đối tác dữ liệu để tạo các phân khúc nhân khẩu học và sở thích tổng hợp.
 • Theo yêu cầu của pháp luật, chẳng hạn như tuân thủ trát đòi hầu tòa hoặc quy trình pháp lý tương tự.
 • Khi chúng tôi tin tưởng rằng việc tiết lộ là cần thiết để điều tra gian lận, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác.
 • Nếu Wuthering Waves AOG 360 Wiki tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tài sản của nó, bạn sẽ được thông báo qua thông báo nổi bật trên trang web Wuthering Waves AOG 360 Wiki của chúng tôi.

Kiểm soát việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

California

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, người dùng ở Tiểu bang California có các quyền bổ sung sau:

 • Quyền được biết về thông tin cá nhân: Bạn có quyền yêu cầu những thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bán về bạn. Bạn có thể yêu cầu thông tin này bằng cách gửi email cho chúng tôi tại trang Liên lạc của chúng tôi. Chúng tôi sẽ yêu cầu ảnh chụp màn hình phần dưới cùng của trang Chính sách quyền riêng tư này để xử lý yêu cầu của bạn.
 • Quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân: Bạn có quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn do chúng tôi thu thập và duy trì. Bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình bằng cách gửi email cho chúng tôi tại trang Liên lạc của chúng tôi. Chúng tôi sẽ yêu cầu ảnh chụp màn hình phần dưới cùng của trang Chính sách quyền riêng tư này để xử lý yêu cầu của bạn.
 • Quyền từ chối: Bạn có thể từ chối bán dữ liệu cá nhân của mình bất cứ lúc nào thông qua trang Chính sách quyền riêng tư của trang web bằng cách sử dụng nút ở dưới cùng có tiêu đề “Đặt lại tùy chọn quyền riêng tư”.
 • Quyền không phân biệt đối xử: Bạn sẽ không bị tính phí thêm hoặc phân biệt đối xử khi từ chối hoặc sử dụng quyền dữ liệu cá nhân của mình theo thỏa thuận này.

Khu vực kinh tế Châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ

 • Sự đồng ý: Nếu bạn sống ở Khu vực kinh tế Châu Âu, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ, trước tiên chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích phân tích ứng dụng và quảng cáo được cá nhân hóa.
 • Rút lại sự đồng ý: Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc phân tích trang web và quảng cáo được cá nhân hóa bất kỳ lúc nào thông qua Chính sách quyền riêng tư riêng của từng trang web. Người dùng EEA sẽ tìm thấy bản tóm tắt cài đặt của họ kèm theo nút để đặt lại cài đặt quyền riêng tư.
 • Sự cần thiết về mặt pháp lý: Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân khi cần thiết để tuân thủ pháp luật. Ví dụ: chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ IP của bạn để thực hiện tra cứu quốc gia của bạn để chúng tôi biết liệu bạn có ở Khu vực Kinh tế Châu Âu, Vương quốc Anh hay Thụy Sĩ hay không. Chúng tôi sẽ không giữ lại địa chỉ IP nội bộ của bạn khi được sử dụng cho mục đích này.
 • Lợi ích hợp pháp: Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân khi cần thiết để hỗ trợ lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Những ví dụ bao gồm:
  • Việc thu thập và lưu trữ tên người dùng để cung cấp cho bạn nội dung lịch sử và tùy chỉnh.
  • Cung cấp ảnh chụp màn hình cho các trang web hỗ trợ nhận dạng ký tự quang học (OCR) của chúng tôi.

Các đối tác của chúng tôi cũng xử lý dữ liệu cá nhân từ bạn vì lợi ích kinh doanh hợp pháp của họ. Những lợi ích này bao gồm nhưng không giới hạn ở: ngăn chặn gian lận, giới hạn tần suất và theo dõi sự đồng ý nội bộ. Chúng tôi khuyên bạn nên truy cập chính sách quyền riêng tư của đối tác của chúng tôi trong phần đối tác bên dưới.

Thông tin khác

Chỉnh sửa và cập nhật thông tin cá nhân của bạn

Để xem xét và cập nhật thông tin cá nhân của bạn nhằm đảm bảo thông tin đó chính xác, hãy liên lạc với chúng tôi tại trang Liên lạc của chúng tôi.

Thông báo về những thay đổi trong tuyên bố về quyền riêng tư

Chúng tôi có thể cập nhật tuyên bố về quyền riêng tư này để phản ánh những thay đổi đối với hoạt động thông tin của chúng tôi. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào, chúng tôi sẽ thông báo cho cộng đồng bằng thông báo trên trang Wuthering Waves AOG 360 Wiki của chúng tôi trước khi thay đổi có hiệu lực. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại trang này định kỳ để biết thông tin mới nhất về các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi.

Liên lạc

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi về tuyên bố về quyền riêng tư này bằng cách gửi email cho chúng tôi tại trang Liên lạc của chúng tôi.

Đối tác

Google Analytics

Trang web | Chính sách bảo mật | Chính sách dữ liệu

Google Analytics cung cấp dữ liệu sử dụng ẩn danh. Chúng tôi sử dụng Google Analytics để xác định các vấn đề về dịch vụ và đo lường hiệu suất của các sản phẩm của mình.

Google Adsense

Trang web | Chính sách bảo mật | Chính sách dữ liệu

Google Adsense là một mạng quảng cáo.