Danh sách nguyên liệu nâng cấp của Jinhsi

Nếu bạn đang có ý định sở hữu cô nàng Jinhsi ra mắt trong phiên bản 1.1 của Wuthering Waves thì đây là những gì bạn cần chuẩn bị trước.

Nguyên liệu

Để đột phá Jinhsi lên cấp 90, các bạn sẽ cần các nguyên liệu sau:

 • 4 LF Howler Core
 • 12 MF Howler Core
 • 12 HF Howler Core
 • 4 FF Howler Core
 • 46 Sentinel’s Dagger
 • 60 Gloom Slough
 • 170.000 Shell Credit

Để nâng cấp toàn bộ kĩ năng của Jinhsi lên cấp tối đa, các bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau:

 • 25 LF Howler Core
 • 28 MF Howler Core
 • 40 HF Howler Core
 • 57 FF Howler Core
 • 25 Waveworn Residue 210
 • 28 Waveworn Residue 226
 • 55 Waveworn Residue 235
 • 67 Waveworn Residue 239
 • 26 Sentinel’s Dagger
 • 20.300.000 Shell Credit

Trong số các nguyên liệu đột phá và nâng cấp kĩ năng của Jinhsi, các bạn có thể farm trước các nguyên liệu sau:

 • Howler Core: Nhận được khi khiêu chiến Howler TD, Forgery Challenge hoặc Synthesis.
 • Waveworn Residue: Nhận được khi khiêu chiến bí cảnh Forgery Challenge: Eroded Ruins.
 • Shell Credit: Nhận được khi khiêu chiến Simulation Training (Shell Credit).

Gloom SloughSentinel’s Dagger là các nguyên liệu sẽ ra mắt trong phiên bản 1.1 nên các bạn cần phải đợi đến khi phiên bản mới ra mắt mới có thể bắt đầu farm được.

 • Gloom Slough: Nhận được khi thu thập tại Mianloong Chamber và Mt. Firmament.
 • Sentinel’s Dagger: Nhận được khi khiêu chiến Sentinel Jué.

Echo

Theo gợi ý của streamer SipSipStefen, đối với Jinhsi, các bạn có thể sử dụng bộ 5 mảnh Clestial Light, bộ 5 mảnh Lingering Tunes hoặc bộ ghép 2 mảnh Clestial Light + 2 mảnh Lingering Tunes. Hầu hết các echo của Jinhsi đều có thể farm từ bây giờ, nếu bạn có ý định sở hữu Jinhsi thì hãy bắt đầu farm echo sớm để có được chỉ số như ý nhé.

Bộ 5 mảnh Clestial Light

Cost Echo Chỉ số chính
4 Jue CRIT Rate %/CRIT DMG %
3 Autopuppet Scout

Cyan-Feathered Heron

Rocksteady Guardian

Lightcrusher

Spectro DMG %/ATK %
1 Cruisewing

Glacio Predator

Clang Bang

Gulpuff

Havoc Prism

Havoc Warrior

Hoartoise

Spectro Prism

Zig Zag

ATK %

Chỉ số phụ của bộ 5 mảnh Clestial Light nên ưu tiên theo thứ tự từ cao đến thấp như sau:

 • CRIT Rate %/CRIT DMG %
 • ATK%
 • Resonance Skill DMG Bonus %
 • Heavy Attack DMG Bonus %
 • Energy Regen %

Bộ 5 mảnh Lingering Tunes

Cost Echo Chỉ số chính
4 Mech Abomination CRIT Rate %/CRIT DMG %
3 Chasm Guardian

Flautist

Spearback

Spectro DMG %/ATK%
1 Baby Viridblaze Saurian

Snip Snap

Fusion Prism

Tick Tack

Diamondclaw

Vanguard Junrock

Hooscamp Flinger

Zig Zag

Firebug

ATK %

Chỉ số phụ của bộ 5 mảnh Lingering Tunes nên ưu tiên theo thứ tự từ cao đến thấp như sau:

 • CRIT Rate %/CRIT DMG %
 • ATK%
 • Resonance Skill DMG Bonus %
 • Heavy Attack DMG Bonus %
 • Energy Regen %

Bộ 2 mảnh Clestial Light + 2 mảnh Lingering Tunes

Cost Echo Chỉ số chính
4 Jue CRIT Rate %/CRIT DMG %
3 Autopuppet Scout

Cyan-Feathered Heron

Rocksteady Guardian

Lightcrusher

Chasm Guardian

Flautist

Spearback

Spectro DMG %/ATK%
1 Cruisewing

Baby Viridblaze

Glacio Predator Saurian

Clang Bang

Fusion Prism

Gulpuff

Diamondclaw

Havoc Prism

Hooscamp Flinger

Havoc Warrior

Firebug

Hoartoise

Snip Snap

Spectro Prism

Tick Tack

ATK %

Chỉ số phụ của bộ 2 mảnh Clestial Light + 2 mảnh Lingering Tunes nên ưu tiên theo thứ tự từ cao đến thấp như sau:

 • CRIT Rate %/CRIT DMG %
 • ATK%
 • Resonance Skill DMG Bonus %
 • Heavy Attack DMG Bonus %
 • Energy Regen %

Chuẩn bị gì cho Jinhsi trước khi Wuthering Waves 1.1 ra mắt

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận